Aturar el POUM de Tarragona és paralitzar el present i futur desenvolupament de la ciutat

CEPTA es postula en contra de revisar el document d'ordenació urbana municipal

Compartir

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) assenyala que la voluntat d’algunes persones de paralitzar el projecte de creixement urbanístic de la ciutat va en contra de la línia de pensament de la CEPTA, sempre a favor de donar suport a apostes amb caràcter integrador que fomentin l’activitat de les empreses del territori que donen resposta a les necessitats de les persones i de la ciutat. 

“No podem girar l’esquena al creixement ordenat, vertebrador i social de Tarragona i menystenir un projecte integrador, com és el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat l’any 2013 desprès de la seva publicitat i revisió pública ciutadana, que aporta solucions de futur per la ciutat”, així es manifesta la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), que apunta que la revisió del POUM que reclamen algunes persones, “no pot suposar paralitzar el projecte i aturar així una previsió de dessenvolupament sostenible de Tarragona previst per als pròxims anys. No estem parlant de un pla a executar a curt termini sinó una aposta de qualitat en serveis per una ciutat del futur”.

D’aquesta manera, CEPTA recorda que la Confederació Empresarial sempre ha apostat per donar suport a aquells projectes que tinguin un caràcter integrador i que apostin per fomentar les empreses del territori i se suma a reivindicacions com les de la Cambra de Tarragona, que reclama que l’actual POUM segueixi endavant. 

En aquest sentit, la confederació empresarial recorda que el creixement sostenible de la ciutat -a través de les zones ja marcades per a ubicar nous habitatges, que convisquin plenament integrats amb la força del comerç local i les demandes socials de la ciutadania- és una aposta de futur que, a curt termini, aportarà llocs de treball per a les empreses locals i que, a llarg termini, assegura un creixement ordenat i conjuntat de la capital de província. 

De la mateixa manera que es treballa en l’àmbit empresarial, un projecte viu i dinàmic com és el creixement d’una ciutat també necessita un “pla d’empresa”, un document que serveixi per a preveure les millores i creixements urbans que permetran dinamitzar l’espai a través dels usos residencials (habitatge), econòmics (activitats industrials, comercials, serveis) i socials (universitats, escoles, llars d’infants, centres socials, sanitaris), pròxims als residents. 

Per aquest motiu, CEPTA és de l’opinió que cal donar resposta a la demanda existent de creació de nous habitatges, amb solucions adaptades a les necessitats de la ciutadania i posant l’accent en la creació de comerç local. La necessitat d’habitatge a Tarragona és real i aquesta tendència pot arribar a créixer en els pròxims anys, en un període en el qual Tarragona i la seva àrea urbana tenen pendents assumir projectes d’àmbit internacional . són els Jocs Mediterranis i el desenvolupament del CRT. 

Per aquest motiu, veiem totalment necessari que el POUM 2013 segueixi el camí previst, ja que no és lògic que, en un moment de posar la mirada en el futur, calgui repensar un projecte ja aprovat -després d’un llarg període d’al·legacions en el qual tots els sectors implicats van poder expressar la seva opinió- i aturar un creixement necessari i una demanda d’habitatges real que actualment, no se satisfà únicament amb la rehabilitació i que exigeix començar a promoure la ciutat del futur, amb l’ajut d’un document com el POUM 2013, pensant expressament per aquesta funció urbanística i social de futur.