Comportament decepcionant de l'economia a Tarragona el segon trimestre de 2018

Comportament decepcionant del mercat de treball a la província de Tarragona, en aquest segon trimestre de 2018.

Compartir

Us fem a mans de l'anàlisi de l'Enquesta de Població Activa (EPA) elaborada pel Gabinet d'Estudis de Cepta sobre el segon trimestre de 2018.  
 
De manera resumida, aquestes en són les principals conclusions: 

-Comportament decepcionant del mercat de treball a la província de Tarragona, en aquest segon trimestre de 2018.

-Quan s’esperava una significativa reducció addicional de l’atur, en línia amb els trimestres anteriors, la davallada d’aquesta magnitud ha estat marginal.

-La població ocupada s’ha estancat i l’activa ha caigut moderadament.

-Es trenca sobtadament una dinàmica positiva d’augment de la mida del mercat de treball, que es va iniciar a l’any 2013.

-És el sector terciari el que presenta un comportament més decebedor, doncs l’ocupació als serveis es contrau perceptiblement.

-La població de més de 16 anys roman gairebé inalterada, tot situant-se en xifres molts similars a les dels darrers anys. En qualsevol cas, es manifesta una moderada tendència alcista.

-La població aturada es contrau marginalment, essent uns dels elements amb un comportament més decebedor. La reducció de l’atur és mínima i clarament per sota de les previsions.

-Tanmateix, el nivell de caiguda de l’atur en els darrers cinc anys: del segon trimestre de l’any 2013 al mateix període de l’any 2018, esdevé en espectacular, amb una contracció de gairebé el 50%.

-La reducció de l’atur en aquest període es palesa tant en valors absoluts, que ja és prou significativa, com de taxa, amb una caiguda percentual de 12,1 punts, que cal qualificar com d’extraordinària.

-El nivell de terciarització segueix essent prou significatiu, doncs la població ocupada al sector serveis voreja el 70% del total.

-Tots els grans sectors d’activitat excepte, sorprenentment, el terciari, han crescut en termes d’ocupació.

-És el sector terciari (els serveis) el que pitjor comportament comparatiu palesa, la qual cosa permet albirar una temporada turística amb una evolució per sota de les previsions inicials.

-Tant la indústria com la construcció evolucionen de forma prou positiva.

-La construcció consolida el canvi de tendència iniciat al segon trimestre de 2016, creixent l’ocupació per segon any consecutiu.

-La província de Tarragona continua mantenint un nivell d’atur comparativament més elevat que la resta de Catalunya.

-Igualment, els altres indicadors determinants de la salut del mercat de treball, com són la taxa d’activitat i la d’ocupació, també manifesten un comportament comparativament pitjor a la demarcació de Tarragona que a la resta de Catalunya.

-Globalment, el mercat de treball de la província de Tarragona presenta un notable nivell d’estancament, que trenca amb una dinàmica d’intensa recuperació, iniciada a l’any 2015, i segueix restant lluny de normalitzar-se.

Us adjuntem el document sencer per a la seva consulta