EPA 3T 2018: La lenta recuperació de Tarragona

Tot i que la població activa i l’ocupada creixen de forma limitada, també ho fa l’atur

Compartir

L'economia de Tarragona segueix recuperant-se a un ritme més lent que la resta de Catalunya. Aquesta és una de les conclusions que s’extreu de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del 3r trimestre, elaborada pel Gabinet d'Estudis. 
 

Us adjuntem les principals conclusions del document en el cos de text d'aquest correu i també els arxius del document complert, que podeu consultar en el document adjunt. 
 

EPA 3T 2018 - CONCLUSIONS : 

Es confirma l’alentiment del mercat de treball a la província de Tarragona.

 - Tot i que la població activa i l’ocupada creixen de forma limitada, també ho fa l’atur.

 - La població activa, en línia amb la dels darrers exercicis, es troba per sota de les xifres palesades entre els anys 2008 i 2015.

 - La població ocupada presenta un millor comportament, per assolir els nivells de 2009, és a dir, tot just després d’haver esclatat la crisi financera de 2008.

 - La població aturada creix marginalment envers el mateix període de 2017. Tanmateix es trenca una dinàmica de progressiva i sostinguda reducció de l’atur al tercer trimestre de cada exercici, iniciada a l’any 2014.

 - Per tant, es detecta un puntual esgotament de la tendència a la reducció de l’atur.

 - Aquesta evolució es perceptiblement diferent a la que presenta Catalunya en el seu conjunt, i també a la resta de les demarcacions catalanes, on l’atur sí es redueix perceptiblement.

 - Aquest fet confirma, un cop més, que el mercat de treball de la província de Tarragona es comporta pitjor que el de Catalunya i que el de la resta de demarcacions catalanes.

 - De fet, el diferencial entre la taxa d’atur de la província de Tarragona i de Catalunya, assoleix al tercer trimestre de 2018 màxims històrics, tot mantenint una trajectòria negativa que es va materialitzar amb creixent intensitat al mateix període de 2013.

 - El comportament de la taxa d’ocupació també esdevé en decebedor a la província de Tarragona, atès que aquesta magnitud es situa perceptiblement per sota de la mitjana catalana.

 - El mercat de treball tarragoní torna a demostrar un comportament clarament estacional. La reducció de l’atur del tercer trimestre de 2018 vers al segon, així ho confirma.

 - Per grans sectors de l’activitat econòmica, destaca el bon comportament de la indústria, que recupera els nivells d’ocupació d’abans de la crisi.

 - Contràriament, el sector de la construcció continua palesant un comportament molt erràtic i decebedor, doncs el seus nivells d’ocupació rauen en mínims històrics, i resten lluny de recuperar un dinamisme acceptable.

 - La població ocupada al sector de la construcció torna a caure.
 - El comportament del sector serveis continua palesant l’elevat nivell de terciarització de l’activitat econòmica, i tot i la puntual reducció de l’ocupació, aquesta rau en màxims històrics.

 - Globalment, i com a fet més significatiu, el pes de l’ocupació al sector terciari de l’economia de Tarragona esdevé en aclaparador, però la indústria retè un protagonisme que la recent crisi econòmica no ha erosionat.