La LLei 18/2017 d'1 d'agost de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya entra en vigor

Aquesta llei de comerç, serveis i fires i el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, són la base de l'ordenació comercial a Catalunya

Compartir