456 pobles sense cap sucursal bancària

229.000 catalans no tenen accés a cap oficina bancària al seu municipi

Compartir