A la recerca d’empreses més segures

Cepta acull una jornada sobre inspecció de locals juntament amb Garrigues

Compartir

Cada cop resulta més habitual que els procediments de comprovació i investigació desenvolupats pels òrgans d’inspecció comencin amb l’entrada d’aquests al domicili social o privat dels obligats tributaris a fi d’obtenir, directament, documentació amb transcendència tributària que pugui trobar-se a aquells locals.

A fi de fer front a aquestes situacions, és imprescindible conèixer quin nivell de protecció s’atribueix per Llei a cada tipus de domicili, quins requisits s’han de complir per tal que la Inspecció pugui entrar-hi, quina capacitat tenim per oposar-nos a l’entrada, etc. 

Amb l’objectiu de reflexionar i donar resposta a aquests temes, Cepta ha acollit recentment la jornada “Té dret la inspecció a entrar al meu domicili o als meus locals?”, una sessió conduïda pels professionals d’aquest gabinet legal, que ha servit per a clarificar tots aquests dubtes així com a definir pautes d’actuació en cas que es produeixi una possible entrada i, amb posterioritat, des d’un punt de vista eminentment pràctic.

Durant l’acte, es va parlar dels immobles que gaudeixen de la consideració de domicili constitucionalment protegit, dels requisits necessaris per a fer l’entrada de la inspecció, de les autoritzacions d’entrada per part de l’obligat tributari, de delegat especial o judicials que depenen d’aquestes actuacions, així com de diverses consideracions que cal tenir al respecte. 

L’acte va comptar amb un bon nivell d’assistència de públic i les persones assistents a l’acte van poder adreçar les seves consultes als conductors de la jornada. Per altra banda, els associats de Cepta que no van poder fer arribar les seves consultes poden fer-ho contactant amb el departament de Serveis, a través de l’adreça de correu serveis@cepta.es o del telèfon 977 211 966.