Activitat immonbiliària : una recuperació a dues velocitats

El nombre d'habitatges iniciats mostra una recuperació molt més gradual i a nivells baixos

Compartir