Aliança estratègica amb l'Aragó

Empresaris catalans, valencians i aragonesos unim forces per reivindicar infraestructures estratègiques

Compartir

(Imatge: cedida per Foment)

 
La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Foment del Treball i la Confederació d’Empresaris d’Aragó (CEOE Aragó) han celebrat una trobada a Benicarló en la qual han reivindicat aquelles infraestructures comuns que consideren estratègiques per continuar sent competitius.

La trobada ha comptat amb la participació de CEPTA per reivindicar les principals necessitats del territori. 

 

Tal com avança la web de Foment del Treball, el passat 2018 –l’últim any amb dades disponibles-  es va executar per l’administració central en les tres comunitats únicament el 20,7% de la inversió pública regionalitzable.

Aquesta dada contrasta amb els gairebé 14 milions d’habitants de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó, que representen el 30% de la població total del país i el 30% del total de població activa —6.993.400 persones.  El 32% del total de les empreses del país estan situades en el seu territori i la seva aportació al PIB nacional arriba al 31% del total. A més, el 41% del total d’importacions i exportacions espanyoles tenen origen o destinació en aquestes tres comunitats.

Infraestructures

Els empresaris de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó, han qualificat com a estratègiques per al creixement econòmic de les tres comunitats autònomes i de la resta del país les següents infraestructures:

Corredor Mediterrani:
És el principal corredor ferroviari de caràcter transversal i el de major concentració de població i activitat econòmica d’Espanya —engloba el 40 de la població espanyola i el 40% del PIB nacional—. Es tracta d’un eix estratègic per a Espanya i per a Europa, en permetre la connexió del sud amb el centre i nord del continent. Millorarà la competitivitat econòmica i enfortirà la cohesió social i territorial. No obstant això, les obres no avancen al ritme desitjat

Corredor Cantàbric Mediterrani:
La millora i modernització d’aquesta infraestructura en el tram Zaragoza-Teruel-Sagunt permetria augmentar el desplaçament de viatgers i el trànsit de mercaderies; reduir els costos i també els nivells d’emissió de C02, així com articular la connexió ferroviària entre els ports de tots dos litorals i les comunitats autònomes que travessa.

Accesos a Ports del Mediterrani:
Reforçar els accessos terrestres –ferroviaris i viaris- dels principals ports del Mediterrani.
 
Conversió de la N-232 en Autovia A-68:
Justificada per l’augment de la demanda i perquè actualment és una de les vies de major sinistralitat del país. Actualment segueix pendents de desdoblament 107 km, des del Burg d’Ebre fins a les Vendes de Valdealgorfa i posteriorment fins al Mediterrani.


Prolongació de la A-7/CV 10:
L’autovia A7/CV-10 finalitza a Vilanova d’Alcolea i torna a la N-340 per una carretera convencional (CV-13) que presenta problemes de funcionalitat i seguretat viària. La resta del tram de CV-10 a partir del final de l’A7 presenta un elevat volum de camions a causa de les restriccions de trànsit pesat per la N-340 entre Nules i Torreblanca. La prolongació de la A-7 permetrà donar continuïtat a l’autovia vertebrant el territori i millorant funcionalment el corredor

Connexions internacionals a través dels Pirineus:
A llarg termini és necessari impulsar la Travessia Central Pirinenca (TCP), com a solució de futur en la comunicació d’Espanya amb la resta d’Europa. A curt termini, és necessari recuperar la connexió Canfranc-França per poder dinamitzar el transport ferroviari tant de mercaderies com turístic.

Corredor Tarragona Peninsula (A-27):
El Corredor Tarragona Península (A-27) és prioritari i fonamental per a evitar el col·lapse de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Des de les tres organitzacions s’ha insistit en la necessitat que les inversions vagin dirigides a aquelles infraestructures amb una major capacitat de retorn econòmic, social i que contribueixin a un desenvolupament més sostenible.