Analitzar els riscos del lloc de treball, un objectiu de les empreses

CEPTA detecta els riscos psicosocials en la nova jornada de l'Oficina de Prevenció dels Riscos Laborals

Compartir

Esteu en les millors condicions per a desenvolupar el vostre lloc de treball? 


En prevenció de riscos laborals, es parla de ‘factors psicosocials’ al grup de factors de risc per a la salut que s'originen en l'organització del treball i que poden generar respostes de tipus fisiològic, emocional (ansietat, depressió, apatia, etc.), cognitiu (restricció de l'habilitat per a la concentració o la presa de decisions, etc) i conductual (abús de substàncies, violència, etc) i que poden ser precursores de malaltia en certes circumstàncies d'intensitat, freqüència i durada.

 

Els «riscos psicosocials en el treball» s'han definit per l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball com «aquells aspectes del disseny, organització i adreça del treball i del seu entorn social que poden causar danys psíquics, socials o físics en la salut dels treballadors». Els factors de risc psicosocial estan interrelacionats potenciant-se o minimitzant-se els seus efectes sobre la salut en funció del nivell de risc per a la salut en el qual se situen.

Aquests casos són els temes que han centrat la darrera jornada de Prevenció de Riscos Laborals que CEPTA ha organitzat i que s’ha dut a terme aquest dijous, 14 de novembre, a Tarragona. La sessió ha tractat la necessitat de portar a terme l’estudi en l’àmbit laboral, i quines mesures prendre, així como quines avantatges comporta com resultat realitzar aquest estudi, els factors d’èxit.

El ponent de la jornada ha estat Jaume Tarragó Utrillas, coordinador autonòmic en Prevenció Tècnica i Tècnic Nivell Superior en Prevenció, especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Tarragó s’ha especialitzat en àrees com l’assessorament i suport amb Protocols d’Assetjament Laboral.

Durant la intervenció s’han tractat àrees com els procediments de gestió, el pla de formació i sensibilització, els protocols d'assetjament laboral, els procediments de violencia extern.
 

Odoo CMS - a big picture