Aportem Salut i Treball a la vostra empresa

El valor intangible més important de la vostra companyia és la salut dels treballadors i us ajudem a garantir-la al millor preu

Compartir

Els treballadors d’una empresa són el seu actiu més viu i important. Conscients d’aquesta realitat, cada cop més companyies tenen clar que és vital impulsar iniciatives que permetin treballar de manera segura, no únicament per garantir les bones condicions del planter de treballadors, sinó també per garantir la productivitat. 
 
Paral·lelament, la Llei 231/1995 de Prevenció de Riscos Laborals determina que totes les empreses amb treballadors per compte d’altri estan obligades a aplicar mesures preventives, fet que fa important poder comptar amb un assessorament que sigui adequat a les seves necessitats i a la realitat de cada negoci. 
 
Per aquest motiu, CEPTA ha signat un acord de col·laboració amb Salut i Treball, una empresa de les comarques de Tarragona que us ofereix un servei especialitzat en el camp de les àrees preventives de: Seguretat, Higiene industrial, Ergonomia i psicosociologia i Medicina del treball. L’empresa compta amb tres delegacions a Barcelona, Tarragona i Reus disposades a treballar per vosaltres. 
 
A més a més -i gràcies a l’acord de col·laboració signat entre ambdues parts- els associats de CEPTA podran gaudir de descomptes exclusius i un tracte preferent a l’hora d’escollir els serveis que us brinda l’empresa: 
 
-Estudi i anàlisi de llocs de treball
-Revisió de l’avaluació de riscos laborals 

-Avaluació inicial dels factors de risc

-Planificació de l’activitat preventiva
-Programació anual de l’activitat preventiva i assessorament permanent
-Suport a l’elaboració del Pla de Prevenció
-Assessorament tècnic en cas d’inspeccions

-Disseny de programes de Formació
-Anàlisi, investigació i registre d’accidents de treball
-Memòria anual de les activitats preventives 

Tal com recorda el director general de Salut i Treball, Francisco Lari, “l’empresa està especialitzada a oferir serveis específics adreçats al sector de la construcció, tot i que aportem la nostra experiència en empreses de tots els sectors productius”. Els responsables de Salut i Treball destaquen que l’organització de l’empresa -articulada a través de tres oficines i una organització multidisciplinària- està orientada a atendre ràpida i eficientment les necessitats dels clients. 
 
Si desitgeu rebre més informació sobre els serveis que us pot oferir Salut i Treball, poseu-vos en contacte amb el Departament de Serveis, a través de l’adreça: serveis@cepta.es i el telèfon 977 242 313. 
 
Odoo CMS - a big picture