Aprofiteu el confinament per a dissenyar el Pla d’Igualtat del vostre negoci

Ara clou el termini perquè les empreses de més de 150 implantin aquesta normativa i CEPTA ofereix formació i suport per a implantar-la.

Compartir

Ara és el moment. Les empreses que, fins ara, encara no hagin realitzat el seu Pla d’Igualtat disposen, en època de confinament, d’un marge per a posar-lo en funcionament. La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) posa a la disposició dels negocis que hi estiguin interessats l’experiència del seu servei de consultoria en aquest aspecte, que és un dels més especialitzats de les comarques de Tarragona en aquest àmbit.
 

En aquest sentit, CEPTA proposa que les empreses de més de 150 treballadors/es es posin al dia amb la normativa per evitar possibles sancions i també aconsella implantar el Pla d’Igualtat a les empreses de més de 50 treballadors/es, ja que pròximament la normativa els obligarà a complir també amb el Pla d’Igualtat.

CEPTA ofereix a les empreses un assessorament exclusiu per a dissenyar l’estratègia a mida de cada negoci.
 En temps de teletreball, la confederació empresarial ofereix l’assessorament d’un equip solvent i professional a la disposició de cada tipus d’empresa, amb solucions personalitzades per cada àmbit.

Què és el Pla d’Igualtat?
 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col·locació i l’ocupació, aquest mes de març ha finalitzat el termini perquè les empreses de més de 150 i fins a 250 treballadors realitzin el pla d’igualtat. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros.
 

En el BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en la col·locació i l’ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors.
 

Per tant, és recomanable, que totes les empreses de més de 50 treballadors elaborin i tinguin llest el seu Pla d’Igualtat, ja que no complir-lo significarà, en el futur, no podran contractar amb l’administració pública. 

Què ha d’incloure el Pla d’Igualtat?
 

Segons es recull en la normativa, les empreses hauran d’incloure el següent contingut:
 

· Procés de selecció i contractació.

· Classificació professional.
· Formació.
· Promoció professional.
· Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
· Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
· Poca representació femenina
· Retribucions
· Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

A més, s’ha creat un Registre de Plans d’Igualtat de les empreses, per la qual cosa estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat en aquest registre.

Serveis que ofereix CEPTA a les empreses que decideixin convertir el temps de confinament en la redacció del Pla d’Igualtat: 

· Informació i assessorament 

· Consultoria de plans d'igualtat 

· Gestió de projectes subvencionats 

· Organització de jornades i sessions informatives

· Elaboració de materials informatius i de sensibilització 

· Formació en gestió de la igualtat en l'empresa 

· Estudis del mercat laboral d'una perspectiva de gènere  


Contacteu amb CEPTA
 

Les empreses interessades a elaborar el Pla d’Igualtat i rebre informació personalitzada poden contactar a través del correu iop@cepta.es i el telèfon 977 211 966.