Aquest octubre sol·liciteu cupons a la internacionalització

Us ajudem a subvencionar la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals.

Compartir

Aquest programa ofereix ajudes a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primers etapes de la seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals . Els beneficiaris dels cupons són empreses que exporten un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades de l'últim exercici tancat.

Les empreses beneficiàries han de tenir una de les següents formes jurídiques:

- Societats de responsabilitat limitada
- Societats anònimes
- Societats laborals
- Societats cooperatives i autònomes

Un mateix beneficiari pot sol.licitar, per serveis diferents, més d'un ajut en aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol.licituds. El cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros. La intensitat de l'ajut serà el 80% del cost del servei, amb un màxim de 4.000 euros.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol.licituds es resoldran per ordre d'entrada dels expedients al registre i fins a esgotar el pressupost. El termini per a demanar les sol.licituds s'inicia aquest pròxim mes d'octubre. 

Sol.liciteu els vostres cupons i informeu-vos detalladament de com funciona aquest procés a través del nostre departament de serveis, contactant amb nosaltres al telèfon 977 211 966 i del correu electrònic: serveis@cepta.es