Celebració de la jornada informativa sobre plans d'igualtat i noves obligacions empresarials

Compartir

Des de l'any passat, les empreses cal que compleixin una sèrie de requisits legals que han de permetre la igualtat efectiva entre els diferents integrants del planter de treballadors, sigui quin sigui el seu gènere. Aquest és l'objectiu de normatives com el RG 901/2020, que regula —entre altres— els plans d'igualtat que és necessari que elaborin les empreses per al d'adaptar-se a la realitat.
 

A efectes pràctics, l'entrada en vigor d'aquesta normativa suposa que les empreses han d'elaborar els seus plans d'igualtat tenint en compte la perspectiva jurídica i tècnica, així com l'impacte en totes les àrees de l'empresa: processos de selecció, promoció professional, estructures salarials, etc. Tot aquest procés suposa una anàlisi de les relacions laborals i de personal, a més a més d'una revisió de les tasques que habitualment es duen a terme en el lloc de treball.

Aquests han estat alguns dels punts que s'han analitzat en la jornada Plans d'igualtat: noves obligacions per a empreses, que s'ha dut a terme a Tarragona aquest dimarts, 12 de juliol, una trobada en la qual el públic assistent ha pogut informar-se dels terminis i novetats del RG 901/2020 i de les obligacions que suposa.

A més a més, la jornada també ha aprofundit en els continguts que cal que inclogui un bon pla d'igualtat que respecti la normativa vigent i com s'ha de dur a terme el procés de negociació per a confegir-lo, sobretot en empreses que no comptin amb organismes de representació dels treballadors. Finalment, la sessió s'ha centrat en aspectes com l'obligació de crear una comissió negociadora i l'establiment d'un protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe.

La trobada ha estat un bon punt de partida per valorar un tema que és d'absoluta actualitat. Per aquest motiu, durant el mes d'agost, CEPTA ha planificat diverses sessions informatives que se centren en aquests aspectes, com la jornada sobre Igualtat retributiva i auditoria salarial, que se celebrarà el pròxim 19 de juliol a Tarragona.

Més informació sobre la jornada del 19 de juliol. Participa-hi! 

Odoo CMS - a big picture