Cobra força un nou concepte de sòl industrial al Penedès

Dequalificació de sòl industrial o residencial infrautilitzat o de baix rendiment

Compartir