Descobrim les implicacions legals d’una bona salut laboral

Descobrim les implicacions legals d’una bona salut laboral

Compartir

Treballadors i empresa tenen responsabilitats a l’hora de garantir la seguretat i màxima productivitat dins de l’àmbit de treball. Aquesta és una realitat compartida per ambdues bandes però, molt sovint, desconeixem exactament quins són els drets i obligacions que poden ajudar a garantir que les tasques es duguin a terme amb el nivell correcte d’exigència que pot ajudar a preservar, alhora, salut i productivitat. 
 

Amb aquest marc de referència, la sala d’actes de la Casa Joan Miret de Tarragona s’ha complert aquesta setmana amb els assistents a la jornada ‘Responsabilitats legals en matèria de PRL’, una sessió que ha servit per detallar i entendre totes les responsabilitats penals que depenen tant de l’activitat de la companyia com del planter de treballadors. 

La jornada va comptar amb les aportacions de l’advocat titular de BGS Advocats Laboralistes i professor del màster d’Accés a l’Advocacia i Especialitat de Dret Laboral de la URV, Gerard Salom, que va introduir als assistents en els fonaments de la Responsabilitat Civil en accidents laborals, el marc legal de les responsabilitats que comporta una correcta gestió en l’àrea de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) i la incidència de la conducta de treballador de cara a una correcta higiene laboral. 

La segona part de la sessió es va centrar en els principis bàsics del Dret Penal i en l’àrea de l’aplicació de delictes contra la seguretat i la salut. En aquesta part de la sessió -conduïda pel doctor en Dret i professor titular de Dret Penal de la UNESD, Javier Ignacio Prieto Rodríguez- es va analitzar l’actuació de Fiscalia en casos de sinistralitat laboral, les conseqüències del procés penal i l’anàlisi de criteris jurisprudencials específics en l’àmbit de la PRL. 

Aquests són els continguts d’una jornada que pot ser-vos molt útil en l’àmbit de la vostra empresa. Si desitgeu més informació i assessorament en l’àmbit de salut laboral i PRL, podem ajudar-vos. Contacteu amb nosaltres a través de l’adreça de correu serveis@cepta.es o al telèfon 977 211 966. 
 

Odoo CMS - a big picture