Devolució de cotitzacions a autònoms en pluriactivitat

Tindran dret a un retorn de fins al 50% de l'excés de cototizacions igressades

Compartir

Devolució de cotitzacions 

El termini per a sol·licitar aquesta devolució de quotes finalitza el 30 d'abril 

Els treballadors autònoms que, en raó dels seus treballs per compte aliena desenvolupats simultàniament, hagin cotitzat en pluriactivitat en l'any 2017, és a dir, que hagin alternat la cotització del Règim d'Autònoms i qualsevol altre règim, respecte de contingències comuns, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, tindran dret a una devolució del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l'esmentada quantia, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en el Règim Especial.

A efectes del còmput dels 12.368,23 €, cal indicar que els imports objecte d'ajornament no s'han de tenir en compte.

El termini per sol·licitar aquesta devolució de quotes finalitza el 30 d'abril de 2017.

Si creuen que poden tenir dret o necessiten algun aclariment sobre aquest tema, no dubtin a contactar amb nosaltres.