El TC liquida la llicència única per operar en tot el país.

La Llei de garantia de la unitat de mercat espanyola, tocada

Compartir