Els contractes fixes discontinus i com poden beneficiar a treballadors i empresa

La nova reforma laboral, articulada en el Decret Llei 32/2021, treballa per reduir l’alta temporalitat del mercat de treball

Compartir

Reduir la temporalitat dels contractes de treball és un dels principals objectius a complir per evitar la precarietat laboral. En aquest context, el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, proposa mesures urgents per l’aplicació de la Reforma Laboral que radiquin en la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. Aquesta normativa —amb efectes de 30 de març de 2022— suposa la modificació de l’article sobre el contracte fix discontinu.
 

A la pràctica, aquesta normativa suposa la desaparició de la diferència entre contractes fixos periòdics i fixos discontinus i una nova definició del concepte, en la qual és decisiu l’objecte o la naturalesa dels treballs realitzats, de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament dels que no tinguin aquesta naturalesa, però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

La posada en marca de la nova normativa té per objectiu redefinir el contracte fix discontinu, el tipus de contracte laboral de caràcter indefinit, que té la particularitat que l’activitat laboral es duu a terme de manera intermitent en el temps. A partir del 30 de març de 2022 l’aspecte decisiu del contracte és l’objecte o naturalesa dels treballs duts a terme, de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d'aquells que no tinguin aquesta naturalesa, però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats.

Per tractar totes les novetats que comporta aquesta normativa, CEPTA ha organitzat recentment una jornada informativa que ha reunit a una setantena d’assistents i que ha tingut com a finalitat analitzar els principals avantatges d’aquesta normativa.

La sessió ha comptat amb la intervenció del Sr. Antonio Benavides, qui va exercir d’inspector i de directiu de l’àrea de Treball i Seguretat Social, docent i coautor de més de 30 monografies en matèria sociolaboral.

Els associats de CEPTA que desitgin més informació sobre el canvi de normativa de la Reforma Laboral i com afecta els contractes fixes-discontinus poden adreçar-se al departament de Serveis, a través de l’adreça de correu serveis@cepta.es o al telèfon 977 211 966.