Els contractistes cobraran abans gràcies a una nova llei

Llei de Contractes del sector públic. Pere Brachfield, especialista

Compartir