Els empresaris i el procés

Els empresaris poden tenir idees polítiques, les entitats que els representen, no

Compartir