Els indicadors del mercat laboral 2016 milloren

Foment presenta l’Estudi sobre Negociació Col·lectiva en matèria de contractació laboral

Compartir

L’atur registrat es redueix interanualment un -12,38% al mes de gener i durant l’any 2016 es redueix en 62.063 persones. La taxa d’atur a Catalunya se situa en el 14,85% el que suposa 110.200 aturats menys que l’any anterior. La contractació laboral en el mes de gener, ha augmentat un 11,68% interanualment. S’incrementa la negociació col·lectiva a Catalunya durant l’any 2016 en un 11,96% i la mitjana de variació salarial pactada ha sigut del 1,16% (+33,33% increment anual). El nombre d’Expedients de Regulació d’Ocupació ha disminuït en un 32,33% respecte l’any 2015.

En termes interanuals, l’atur registrat ha disminuït en el mes de gener de 2017 un 12,38% a Catalunya i un 9,41% a Espanya. La taxa d’atur se situa en un 14,8% a Catalunya i un 18,6% a la resta d’Espanya. També han millorat la afiliació amb un increment del 3,9% a Catalunya i del 3,1% al conjunt d’Espanya, i la contractació: 9,3% a Catalunya i 7,6% al conjunt de l’Estat.

Tanmateix, s’ha analitzat la recent Sentència del TJUE i les que s’han succeït a continuació dels diferents TSJ de CCAA en relació a la indemnització a percebre per part de treballadors amb contractes temporals, així com les deliberacions del Comitè d’Experts creat per aprovar recomanacions per adaptar aquests criteris a la nostra normativa.

Aquestes són les principals conclusions de
6è Informe sobre el Mercat Laboral i la Negociació Col.lectiva a Catalunya que presenten avui a Foment del Treball la presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans, Mª Ángeles Tejada, i el director del Departament de Relacions Laborals, Javier Ibars.