Els pròxims anys confirmaran la reducció d'oficines bancàries a Tarragona

Així ho augura el darrer Observatori Empresarial presentat aquest dimarts a les oficines de CEPTA

Compartir

La dinàmica d’ajust de la capacitat de les oficines bancàries de la província de Tarragona és previsible que continuï durant els pròxims anys, tot i que amb menys intensitat, ja que els principals processos de consolidació bancària ja s’han dut a terme.

Tanmateix, si resten importants serrells, que poden derivar de les operacions corporatives que més recentment s’han materialitzat, com és el cas de l’absorció de Catalunya banc (CX) per part del BBVA, o l’adquisició de Banco Popular per part de Banco Santander.

En aquests dos casos, es preveu que continuï el procés de tancament d’oficines i de reducció de llocs de treball, tot mantenint el procés d’ajust de la capacitat instal·lada existent.

Per aquesta raó, no és descartable que en els propers dos – tres anys, el nombre d’oficines s’ajusti en un 10 – 15% addicional, i que el nombre de treballadors també evolucioni a la baixa, tot i que amb una intensitat menor.

Per altra banda, existeix una important presència comercial de dues entitats financeres que, recentment, han traslladat la seva seu social i fiscal fora de Catalunya: Caixabank i Banc de Sabadell.

Tot i que a curt termini, no cal esperar que aquesta decisió afecti a la seva presència a la demarcació, en termes de xarxa comercial, si pot verificar-se un canvi en l’aproximació al problema d’un eventual excés de capacitat, tot passant a ésser tractat des d’una perspectiva més objectiva i, fins i tot, allunyada de qualsevol connotació territorial.

Això vol dir que les decisions de reducció i / o dimensionament de la xarxa comercial, poden veure’s substancialment afectades per aquest canvi de perspectiva. Aquest fet és especialment important pel nombre d’oficines que mantenen en molts àmbits on altres entitats financeres ja han decidit prendre decisions de tancament.

Si aquesta dinàmica és manté, el fenomen de pèrdua de presència d’oficines bancàries i, fins i tot, de caixers automàtics, a les zones rurals o als àmbits perifèrics dels nuclis de població més importants, es veurà significativament agreujat en el futur.

Evidentment, el manteniment del procés d’implantació de noves tecnologies serà una factor que contribuirà a apaivagar l’efecte del tancament de punts de venda convencionals.

Per tant, és consolida el canvi de model endegat amb motiu del procés de consolidació d’entitats financeres, i que està afectant amb tota intensitat al teixit financer tarragoní, de la mateixa manera que també s’està manifestant a nivell general.

El PDF adjunt inclou el document que amplia aquesta informació