Gestionar l’energia emocional és sempre un bon negoci

CEPTA i Asepeyo organitzen una trobada centrada a tractar les emocions per millorar la tasca professional

Compartir

Com ens influeixen les emocions a l’hora de gestionar la nostra tasca professional? Els treballadors i els gestors d’empreses som, davant de tot, persones, i els nostres sentiments juguen un paper important a l’hora de desenvolupar els nostres objectius en l’àmbit laboral. 
 

Per aquest motiu, CEPTA i Asepeyo han organitzat una jornada informativa centrada en la gestió de les emocions i de l’energia emocional en el lloc de treball, una sessió que ha estat de molta ajuda per als assistents, especialment per aquells que orienten la seva dedicació professional en l’àmbit de la gestió d’equips de treball i en la relació directa amb els diferents perfils de l’organigrama empresarial. 

L’objectiu de la jornada ha estat el d’aportar criteris per a la implantació de bones pràctiques sobre els riscos psicosocials en l'àmbit laboral, un objectiu que, segons els gestors d’Asepeyo que han actuat com a ponents, s’aconsegueix “a través d'una adequada gestió de l'energia emocional, que contribueix a reduir l'accidentalitat laboral”. 

Un dels encarregats de conduir l’acte ha estat Josep Puig, consultor en prevenció d’Asepeyo, enginyer en Organització Industrial per la UVIC i tècnic Superior en Prevenció en les especialitats de Seguretat, Higiene i Psicosociologia. Puig ha intervingut per a parlar de com el fet de gestionar l’energia emocional és sempre una inversió de gran valor per l’empresa. 

A continuació, ha pres la paraula Andreu Domingo -consultor en Prevenció d’Asepeyo, enginyer Tècnic Industrial per la UPC i tècnic Superior en Prevenció amb les especialitats de Seguretat, Higiene i Psicosociologia- que ha presentat la ponència sobre alcohol i drogues en l’àmbit laboral.  

El president de CEPTA, J.Antoni Belmonte, ha estat l’encarregat d’obrir aquesta jornada, que consolida el paper de la confederació empresarial en l’àmbit de la prevenció. 

Odoo CMS - a big picture