Homes i dones, iguals a la feina?

Analitzem les mesures d’igualtat que apliquen les empreses

Compartir

L’equiparació, a tots els nivells, dels homes i les dones en els càrrecs, a tots els nivells, de les empreses és cada cop una condició que és fa més evident a tots els nivells. 
 
D’aquesta manera, l'Associació Espanyola de Directius de Responsabilitat Social (DIRSE) i Associació Espanyola de Executives i conselleres (EJE&CON) han llançat la iniciativa #Retoxlamujer que té com a objectiu augmentar la visibilitat femenina en àmbits de direcció. 

La iniciativa va adreçada a dones i homes de l'àmbit laboral, principalment que ostentin llocs de direcció. A l'unir-se a aquesta iniciatives es comprometen a que totes les activitats que estiguin sota el seu control d'incloure, com a mínim, un 40% de dones representades a les taules, i en cas de rebre una invitació com a ponents o persones moderadores, cridaran l'atenció a la organització d'aquests esdeveniments si no es compleix la proporció mínima de l’40%.

Aquesta mesura arriba després de les modificacions normatives realitzades pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantía de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, sobre l’art. 45 de la LOI, s’ha produït una ampliació generalitzada en l’obligació de implantació de Plans d’Igualtat a les empreses amb més de 50 treballadors dins d’un período transitori de tres anys a comptar des del 7 de març de 2019.

Tanmateix, totes les empreses venen obligades a establir mesures d’igualtat des de l’aprovació de la Llei orgánica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

En aquest context, CEPTA i Foment del Treball han acollit una jornada que ha servit per exposar les obligacions de les empreses en materia d’igualtat i les novetats introduïdes pel RDL 6/2019 així com donar eines a les empreses per a facilitat la implantació i la promoció de la igualtat de gènere.

En la sessió, han participat la psicòloga i especialista en Plans d’Igualtat, Sònia Gonzàlez, i també s’han pogut analitzar casos pràctics de grans empreses, com Borges, a través de professionals com Victòria Morales i Alba Royano
Odoo CMS - a big picture