Jornada: treball en zones de perill explosiu

CEPTA ofereix una sessió informativa que se centra en la salut i prevenció dels treballadors que treballen en aquest tipus de situacions

Compartir

El treball en zones on hi ha un risc explosiu exigeix certes mesures de precaució que cal tenir molt en compte. Per protegir els treballadors que duen a terme la seva tasca en aquest espai de treball, es necessari prendre mesures de caràcter tècnic o organitzatiu que serveixin per impedir la formació d’atmosferes explosives, evitar la ignició i preveure les mesures adients per garantir la salut i seguretat dels treballadors.

En aquest context s’ha desenvolupat la darrera jornada de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL) de CEPTA, una sessió que s’ha centrat en els darrers casos d’accidents causats pel treball en atmosferes explosives, incidents que han suposat greus danys humans i materials.

D’aquesta manera, la trobada de treball s’ha centrat en aspectes com les instal·lacions elèctriques en locals amb risc d'incendi i explosió, la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i els requisits essencials de salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu ús en atmosferes potencialment explosives.

També s’han tractat temes com el procediment per classificar emplaçaments amb líquids o gasos inflamables a través de la normativa corresponent o la classificació de zones en sales de caldera a gas i zones en emmagatzematge de líquids inflamables, respectivament.

La sessió ha anat dirigida a tècnics, directius, comandaments i responsables que assumeixen la gestió de la prevenció a les empreses que, per la seva activitat laboral, precisen coneixements especialitzats per a la correcta gestió de tots els aspectes relacionats amb la classificació de zones i la prevenció en zones classificades per presència d'Atmosferes explosives.

L’encarregada de dirigir la jornada ha estat María Jesús Fernández Alcaide, enginyer tècnic industrial Especialitat Química Industrial, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les tres especialitats i Inspectora d'instal·lacions en zones classificades ATEX. Va ingressar a FREMAP com a Tècnic de Prevenció en 2008 i actualment forma part del grup de treball d'atmosferes explosives de FREMAP. 

La sessió ha finalitzat amb un torn obert de preguntes dels assistents.