La importància d’elaborar una auditoria salarial en l’àmbit de l’empresa

Compartir

De quina manera podem valorar quantitativament l’èxit de la posada en funcionament del Pla d’Igualtat de la nostra empresa? L’auditoria salarial és una de les grans eines que mesura l’èxit o fracàs de la posada en funcionament del Pla d’Igualtat de la nostra empresa, i un dels temes que ha centrat la jornada que s’ha dut a terme aquest dimarts, 19 de juliol, organitzada per CEPTA. 
 

Aquesta sessió, que complementa la que es va dur a terme el passat dimarts 12 de juliol, ha tractat un aspecte del Pla d’Igualtat que, segons apunta el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, ja s’incloïa en la normativa del 2019 com una de les matèries del diagnòstic del pla d’igualtat. Per tant, per poder-se adequar a la normativa, és necessari que les empreses ja hagin elaborat un pla d’igualtat, hi hauran d’incloure una auditoria retributiva.

Totes les empreses han de tenir un registre retributiu de la seva plantilla, incloent-hi el personal directiu i els alts càrrecs. L’auditoria retributiva forma part del diagnòstic del pla d’igualtat i, per tant, s’elabora en el marc de la Comissió Negociadora. Tanmateix, com en la resta del pla d’igualtat les empreses poden comptar amb el suport de l’expertesa de persones externes per a l’elaboració de la diagnosi del pla d’igualtat. L’auditoria retributiva pot ser externa o interna.

El registre retributiu Inclou els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’un valor igual, de tal manera que les persones treballadores hi puguin accedir, mitjançant la representació legal de les persones treballadores de l’empresa.

Aquests i altres aspectes s’han tractat en aquesta jornada, de la que podeu informar-vos amb tots els detalls a través del nostre departament de serveis (serveis@cepta.es / 977 211 966). 

Consulteu també els plans de formació sobre l’elaboració del Pla d’Igualtat en el marc de l’empresa.