La renda per habitant de les comarques tarragonines está per sota de la mitjana catalana

La meitat de comarques de la demarcació van perdre poder adquisitiu

Compartir