La vostra empresa és segura? Us expliquem com protegir-la

JORNADA 27 D'ABRIL: Té dret la inspeccio a entrar al meu domicili o als meus locals?

Compartir

Eviteu els robatoris a la vostra empresa 

Us preocupa garantir les vostres instal·lacions? Aquesta és la vostra jornada 

La vostra empresa és un lloc segur on no hi poden accedeir els desconguts? El pròxim dijous 27 d'abril, les instal·lacions de Cepta acolliran una jornada sobre protecció immobiliària, una sessió que se centrarà en com evitar i prevenir l'entrada a les instal·lacions de l'empresa i garantir la seguretat. 

Us preocupa garantir les vostres instal·lacions? Aquesta és la vostra sessió. 

Cada cop resulta més habitual que els procediments de comprovació i investigació desenvolupats pels òrgans d’inspecció comencin amb l’entrada d’aquests al domicili social o privat dels obligats tributaris a fi d’obtenir, directament, documentació amb transcendència tributària que pugui trobar-se a aquells locals.

A fi de der front a aquestes situacions, és imprescindible conèixer quin nivell de protecció s’atribueix per Llei a cada tipus de domicili, quins requisits s’han de complir per tal que la Inspecció pugui entrar-hi, quina capacitat tenim per oposar-nos a l’entrada, etc.

En aquesta sessió, els professionals de Garrigues ens ajudaran a clarificar tots aquests dubtes així com a definir pautes d’actuació en cas de que es produeixi una possible entrada i amb posterioritat a la mateixa, des d’un punt de vista eminentment pràctic.

Més informació i inscripcions