Nova jornada per evitar accidents en el sector de la construcció

CEPTA i ASEPEYO presenten les darreres innovacions tecnològiques de l'àrea de prevenció de riscos laborals en aquest àmbit productiu

Compartir

La prevenció d’accidents és clau en tots els sectors productius, però especialment en aquells que suposen situacions de risc per als treballadors. Treball a l’aire lliure, a vegades en alçada i manipulació de substàncies pesants i/o perilloses són algunes de les característiques que suposa el sector de la construcció, una àrea productiva que, tradicionalment, ha tingut pes en les comarques de Tarragona
 
Per tal de tractar de manera exhaustiva els reptes de seguretat que afronta el sector de la construcció, CEPTA i ASEPEYO han organitzat una jornada que s'ha dut a terme aquest dimecres, 24 d’octubre, al Seminari de Tarragona (C/ Sant Pau, 4) i que ha aprofundit en les claus que s’obren, en el camp de l’empresa i de la coordinació d’activitats empresarials, i en les darreres innovacions tecnològiques aplicables al sector per a prevenir els riscos laborals. 
 
El ponent de la jornada ha estat Andreu Domingo Roig, consultor en Prevenció, Enginyer Tècnic Industrial per la UPC, Tècnic Superior en Prevenció amb les especialitats de Seguretat, Higiene i Psicosociologia, Auditor de Sistemes de Gestió de PRL, Pèrit en PRL i Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals d’ASEPEYO.
 
Aquest ha estat el programa de la jornada: 
 
Presentació: Sr. Josep Antoni Belmonte, president de CEPTA.
9.30 h:  Coordinació Activitats Empresarials
 
- Marc normatiu
- RD 171/04
- Quan s’ha de realitzar?
- Mitjans de coordinació
- Recurs preventiu 
 
11.00 h: Descans
 
11,30 h: Innovacions tecnològiques en PRL
 
- Realitat virtual
- Exoesquelets
- Simuladors de conducció
- Equips de captura de moviments
- Equips de mesura
- Drons
- Altres
 
12,15 h: Impulsors d’innovació
 
12,30 h: Precs i preguntes