Novetats sobre pagament de tributs

Comunicat de l'Agència Tributària de Catalunya

Compartir

Davant de les diverses consultes realitzades per les empreses, ens plau adjuntar-vos el comunicat dut a terme en el dia d'avui de l'Agència Tributària de Catalunya, en consonància amb que s'estableix a l'art. 33.3 del Reglament General de Recaptació:

Artículo 33. Legitimación, lugar de pago y forma de pago

3- los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ell no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago.
 

Adjuntem informació ampliada