Pla anual de Política de Treball per al 2018

Podeu consultar el document adjunt

Compartir

El Consell de Ministres, en la reunió del dia 27 de març de 2018, ha adoptat un acord pel qual s'aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per a 2018 segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

Us adjuntem el document complert que recull tota la informació.