Polémica a la Terra alta pel creixement del pol eòlic

Batea rebutja el pla especial urbanístic dels parcs

Compartir