Protocols per a prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'empresa

Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat és la presencia de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral

Compartir

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens mostren que la igualtat plena en tots els àmbits és, ara per ara, únicament teòrica. Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat és la presència de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral.

Aquest fenomen, a més, atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

Assolir entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol mena de discriminació ha estat i és una prioritat i un compromís del Consell de Relacions Laborals (CRL).


CEPTA ha organitzat recentment una jornada informativa que ha reunit diversos assistents del teixit empresarial del territori i que ha tingut com a finalitat proporcionar les estratègies i els coneixements necessaris al voltant de la discriminació laboral i la necessitat d’igualtat en tots els àmbits, incloses les empreses.

L’objectiu era tractar les obligacions de l’empresa en matèria d’assetjament, en la prevenció de les situacions relacionades, en l’actuació per part de l’empresa davant de casos que es produeixin i l’elaboració del protocol per a prevenir i abordar-ho.

La sessió ha comptat amb la dinamització de Rafael Segovia Ruiz, llicenciat en Ciències de l’Educació i Psicologia, tècnic i assessor en Prevenció de Riscos Laborals especialitzat en Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada al Treball. El docent també és formador en l’àmbit de Recursos Humans i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i, a partir de la seva experiència, ha pogut oferir eines i exemples als empresaris i empresàries que han assistit a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona aquest dijous 18 de maig.

Els associats de CEPTA que desitgin més informació sobre els recursos necessaris per evitar casos d’assetjament a les seves respectives empreses poden adreçar-se al departament de Serveis, a través de l’adreça de correu serveis@cepta.es o al telèfon 977 211 966.