Quatre motius per escollir un programa de formació a mida de la vostra empresa

El centre de formació de CEPTA us exposa perquè heu de créixer amb nosaltres

Compartir

Necessiteu incorporar nous coneixements per poder treballar millor, però quina és la millor estratègia per a fer-ho amb rapidesa i efectivitat?

En moltes ocasions quan, dins de l’entorn de treball, es fa imprescindible actualitzar la capacitat laboral de l’equip de professionals d’una empresa, cal pensar com es duu a terme aquesta operació per tal d’iorganitzar un programa de formació que s’adapti a les rutines de treballs habituals i a un horari ajustat a les necessitats de cadascú. 

 

La formació a mida de l’empresa, contràriament al que pugui semblar a primer cop de vista, és una opció que no suposa una inversió econòmica molt important i que aporta avantatges molt remarcables. 

SENSE PERDRE EL TEMPS 

Els programes a mida es preparen confeccionant un programa adaptat exclusivament a l’entorn de treball. Amb els cursos personalitzats hi ha menys estones perdudes, ja que el programa es confecciona a mida de les necessitats concretes de cada lloc de treball o dels objectius a aconseguir. Aquesta especialització també permet que els alumnes percebin el màxim aprofitament del seu temps i estiguin més motivats a l’hora d’assistir a classe. 

DETECTEM ELS VOSTRES PUNTS DÈBILS I FORTS 

La formació a mida implica, necessàriament, exposar els objectius del la mateixa empresa a professionals especialitzats en àrees molt diverses. Aquest intercanvi d’opinions deriva, en moltes ocasions, en un replantejament i un intercanvi d’opinions que pot resultar realment interessant a l’hora de detectar punts dèbils, però també punts forts de la nostra tasca, al mateix ritme que es forma un equip de professionals altament qualificat. 

FACILITEM LA CONCILIACIÓ LABORAL

Una altra de les opcions a tenir en compte a l’hora de triar una formació a mida és que aquesta opció resol una dificultat tan habitual en l’entorn de treball com és la conciliació laboral. Molts professionals han de fer autèntics malabarismes per trobar l’equació perfecta que els permeti combinar la seva tasca professional amb la seva vida personal. Escollir formació a mida permet, a més a més, pactar uns horaris que s’ajustin més a la seva disponibilitat, fet que afavorirà a l’assimilació de nous coneixements. 

GARANTIM EL BENESTAR DELS TREBALLADORS

La suma de tots aquests factors repercutirà en el bé intangible més valuós de qualsevol empresa, que és la recomanació dels professionals que hi treballen. Amb iniciatives com un bon programa de formació a mida contribuïm augmentar la satisfacció del planter de treballadors i, en última instància, la rendibilitat a l’hora de treballar i aquest sempre és un dels grans objectius de qualsevol organització. 

Tenint en compte totes les avantatges que suposa pel funcionament de l’empresa, el departament de formació de CEPTA ofereix un gran ventall de programes de formació que s’ajusten als objectius d’un gran ventall d’empreses que treballen en molts camps diferents. 

El centre de formació de la confederació empresarial ofereix coneixements en matèria d’idiomes, prevenció de riscos laborals, lideratge i gestió d’equips i aprenentatge de tasques concretes, formacions que es poden dur a terme tant en el lloc de treball com a les nostres instal·lacions i que poden obtenir les bonificacions mitjançant la Fundación Estatal (FUNDAE). 

Us animeu a créixer amb nosaltres?