Quines obligacions té la meva empresa en matèria d’igualtat?

El Pla d’Igualtat és una eina imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral

Compartir

La igualtat és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social i, alhora, és un factor de competitivitat per a les empreses. En aquest sentit, la igualtat entre gèneres és, primer, un dret de les dones i un deure de la societat i, segon, un element de competitivitat vinculat a la gestió del talent del qual no es pot ni s’ha de prescindir.

La negociació col·lectiva és un element clau per aconseguir un avanç real i efectiu en la matèria i garantir la igualtat d’oportunitats laborals. D’aquesta manera, els objectius del Pla d’Igualtat són el pilar central sobre el qual descansa tot el contingut del mateix i sorgeix d’un diagnòstic de la situació prèvia de qualsevol empresa o organització en matèria d’igualtat. La seva aplicació permet determinar les mesures i acciones que s’han de portar a terme per tal de corregir les situacions i problemes de desigualtat detectats.

Per tractar les mesures i accions que comporta dissenyar i aplicar el Pla d’Igualtat, CEPTA ha organitzat recentment una jornada informativa que ha reunit diversos assistents del teixit empresarial del territori i que ha tingut com a finalitat promoure la igualtat entre homes i dones a l’àmbit laboral.

La sessió ha comptat amb la dinamització de la docent Sonia González Recio, consultora de Recursos Humans, responsable en selecció de personal i docent col·laboradora amb CEPTA en cursos de temàtiques relacionades amb RRHH, així com igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. A partir de la seva experiència en assessorament i suport a les empreses en la realització de la diagnosi, anàlisi i disseny de Plans d’Igualtat, va poder il·lustrar amb exemples i possibilitats als empresaris i empresàries que van assistir a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona el passat dijous 2 de març.

Els associats de CEPTA que desitgin més informació sobre l’aplicació de plans d’igualtat poden adreçar-se al departament de Serveis, a través de l’adreça de correu serveis@cepta.es o al telèfon 977 211 966.