Reus té més d'un centenar de locals buits al nucli antic

Cens d'establiments ??

Compartir