SGS avalua els objectius de futur del vehicle elèctric

Una jornada a les instal·lacions de CEPTA avalua la normativa i objectius d’aquest mercat en expansió

Compartir

A finals del 2014 va entrar en vigor el Reial Decret 1053/2014 en el qual s'aprovava la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52. 
 

Quatre anys després, a principis d’aquest 2018, el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat va publicar la guia d’interpretació per a la instrucció tècnica de baixa tensió 52 (ITC-BT-52) que aplica a instal·lacions d'infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta publicació, que feia temps que s’esperava per part del sector, pretén facilitar la correcta aplicació del que estableix la instrucció.

La guia posa a l’abast de l'usuari aclariments sobre cadascun dels articles de la instrucció tècnica. Aquests comentaris es troben escrits en el document en color blau per a diferenciar-los del text original de la instrucció.

Els aclariments recollits en aquesta guia són principalment sobre el tipus de comptadors que cal instal·lar, el sistema de protecció de la línia general d'alimentació (SPL), filtres de PLC, tipus de rearmat, previsió de càrregues en esquemes comunitaris, detalls sobre la protecció diferencial, etc.

Per tal d’acostar aquesta nova normativa tant a usuaris de vehicles elèctrics com als instal·ladors de punts de recàrrega, SGS -com a empresa líder mundial en inspecció, verificació, assaigs i certificació- ha ofert recentment una jornada a les instal·lacions de CEPTA en la qual ha ofert una visió detallada del Reial Decret 1053 / 2014 sobre aquesta nova (ITC) BT 52. 

La jornada s’ha dut a terme aquesta setmana i ha servit per verificar l’acceptació, penetració i dificultats del vehicle elèctric dins el mercat nacional, a més a més d’introduir els possibles suports s i dificultats institucionals de cara a la implantació del vehicle elèctric. La trobada també ha tingut per objectiu identificar la reglamentació per a instal·lacions de recàrrega, d'ús públic, individual o col·lectiu, així com dels seus respectius organismes de control. 

Els ponents han avaluat el passat i present dels vehicles elèctrics i les seves diferències principals respecte als turismes tradicionals, a més a més d’analitzar els esquemes de connexió d’aquest tipus de vehicles i els criteris de normativa i disseny que intervenen en les estacions de recàrrega. 

La sessió ha estat encarada a personal tècnic d’empreses de producció, transport i distribució, empreses de manteniment i inspecció, instal·ladors de mecanismes elèctrics de baixa tensió, administradors de finques, concessionaris de vehicles, gestors de càrrega i usuaris finals de vehicles elèctrics. 
 

Odoo CMS - a big picture