Sol·liciteu els vostres cupons a la internacionalització

El programa ofereix ajudes a les empreses catalanes que volen iniciar la internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals.

Compartir

Aquest programa ofereix ajudes a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals. Els beneficiaris dels cupons són empreses que exporten un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del últim exercici tancat.

Les empreses beneficiàries han de tenir una de les següents formes jurídiques:

-Societats de responsabilitat limitada
-Societats anònimes
-Societats laborals
-Societats cooperatives i autònomes.

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d'un ajut en aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds. El cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros. La intensitat de l'ajut serà el 80% del cost del servei, amb un màxim de 4.000 Euros.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada dels expedients al registre i fins a esgotar el pressupost. El termini per a demanar les sol·licituds s'iniciarà aquest mes d'agost.

Sol·liciteu els vostres cupons i informeu-vos detalladament de com funciona aquest procés a través del nostre departament de serveis, contactant amb nosaltres a través del telèfon 977 211 966 i del correu electrònic serveis@cepta.es