Tarragona no aconsegueix reduir les xifres de l'atur

Tot i els indicadors de recuperació de l'economia, la provincia segueix mantenint un alt índex estructural de persones desocupades

Compartir

El Gabinet d'Estudis de CEPTA ha elaborat un nforme amb les dades corresponents a la EPA del 4t trimestre de 2017. 
 

Us adjuntem un resum de les dades que podreu trobar en la primera plana del document: 


MERCAT DE TREBALL A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

DADES 4T TRIMESTRE 2017 

En conjunt, les dades apunten que:

-La població de més de 16 anys roman gairebé inalterada, tot situant-se en xifres molts similars a les dels darrers anys. en qualsevol cas, es manifesta una moderada tendència alcista. En tot cas, la població activa, tot i millorar, encara es troba lluny dels seus màxims històrics. La tendència torna a ésser moderadament positiva.

-La població ocupada demostra una continuada millora, que ja es prolonga gairebé de forma ininterrompuda des de 2011, essent un dels millors indicadors que expliciten l’evolució del mercat de treball de la província de Tarragona, juntament amb la taxa d’atur i la població desocupada.

-La població aturada continua caient, tot mantenint la tendència que es va iniciar al quart trimestre de 2013. Tanmateix, el nivell de reducció de l’atur és el més moderat dels darrers anys, la qual cosa pot ésser motiu de preocupació, doncs la taxa d’atur o nivell de desocupació es troba molt lluny dels mínims històrics de 2006 0 2007,per tant, la disminució de l’atur és decebedora en un context de recuperació econòmica, i encara rau molt per sota del nivell potencial.

-Es manté la dinàmica de forta estacionalitat en l’atur i en l’ocupació.  El nivell de terciarització segueix essent prou significatiu, doncs la població ocupada del sector serveis voreja el 70% del total. Com a nota positiva, cal remarcar que tots els grans sectors d’activitat, excepte el primari, han crescut en termes d’ocupació.

-La província de Tarragona continua mantenint un nivell d’atur comparativament més elevat que la resta de Catalunya. Igualment, els altres indicadors determinants de la salud del mercat de treball, com són la taxa d’activitat i la d’ocupació, també manifesten un comportament comparativament pitjor a la demarcació de tarragona que a la resta de catalunya.

-Globalment, el mercat de treball de la província de tarragona evoluciona de forma prou positiva, però la intensitat en la seva recuperació empitjora, i encara resta lluny de normalitzar-se.

CONSULTEU EL TOTAL DEL DOCUMENT EN L'ARXIU ADJUNT