Tarragona presenta bones xifres al tercer trimestre

Amb tot, el comportament a la província és pitjor, comparativament, amb la resta de Catalunya

Compartir

- Les dades posen de manifest el bon comportament general del mercat de treball a la província de Tarragona durant el tercer trimestre de 2019 i desmenteixen, a hores d’ara, un alentiment del ritme de creació d’ocupació.
 

- Tanmateix, cal destacar que les millores són limitades i, en alguns casos, marginals.

- La població activa es redueix gairebé de forma imperceptible i la població ocupada augmenta lleugerament.

- L’atur es redueix amb més intensitat que al tercer trimestre de 2018, però amb menys força que als trimestres compresos al període 2013 - 2017. La reducció de la taxa d’atur pot ésser qualificada com de prou significativa.

- La població activa es troba, encara, lluny dels màxims històrics del període 2007–2015, quan superava les 400.000 persones.

- La població ocupada sobrepassa els nivells de 2009, tot i que se situa per sota de les xifres assolides al punt àlgid del cicle expansiu de l’economia, durant període 2006–2008.

- El mercat de treball del tercer trimestre de cada any sol comportar-se de forma expansiva a la província de Tarragona, ja que gaudeix de l’impacte positiu derivat de la temporada turística.

- La població aturada es redueix respecte al mateix període de 2018, per a situar-se a prop dels nivells de 2008.

- S’evidencia una reducció del dinamisme del cicle de recuperació dels nivells d’ocupació i de reducció de l’atur i les xifres actuals encara resten lluny dels màxims històrics assolits al període 2006 – 2008.

- Un cop més, el mercat de treball de la província de Tarragona es comporta pitjor que a Catalunya i que a la resta de les demarcacions catalanes. De fet, el diferencial entre la taxa d’atur de la província de Tarragona i la de Catalunya, assoleix al tercer trimestre de 2019 xifres negatives, tot i que moderades, tot mantenint una trajectòria que es va materialitzar a partir del mateix període de 2013.

- Tant el comportament de la taxa d’activitat com de la taxa d’ocupació, també esdevé en decebedor a la província de Tarragona, atès que aquestes magnituds es situen perceptiblement per sota de la mitjana catalana.

- El mercat de treball tarragoní torna a evidenciar un comportament clarament estacional.

- Per grans sectors de l’activitat econòmica, destaca el bon comportament de la indústria, que ja recupera gairebé els nivells d’ocupació anteriors a la crisi.

- Contràriament, el sector de la construcció continua evidenciant un comportament molt erràtic i decebedor. Els nivells d’ocupació rauen en mínims històrics i se situen lluny de recuperar el dinamisme. La població ocupada al sector de la construcció torna a caure, i es comporta comparativament molt pitjor que a la resta de demarcacions catalanes.

- El comportament del sector serveis continua palesant l’elevat nivell de terciarització de l’activitat econòmica, i l’ocupació rau en màxims històrics.

Globalment, i com a fet més significatiu, el pes de l’ocupació al sector terciari de l’economia de Tarragona esdevé en aclaparador, però la indústria retè un protagonisme que la recent crisi econòmica no ha erosionat.

De fet, a la demarcació de Tarragona en cap cas es pot parlar de desindustrialització, doncs el sector secundari reté un pes proper al 20%, en termes d’ocupació sobre la total, situant-se al tercer trimestre de 2019 a prop dels màxims històrics recents.

CONSULTEU EL DOCUMENT SENCER EN EL SEGÜENT ADJUNT