Valoració en positiu de les mesures econòmiques per superar la crisi del COVID-19

Cal que les actuacions s’implantin amb la màxima rapidesa possible perquè siguin realment efectives

Compartir

Des de CEPTA es veuen totalment necessàries les mesures aprovades ahir pel Consell de Ministres, que mobilitzen fins a 200.000 milions d’euros per a combatre els efectes del COVID-19 per a les empreses, autònoms, treballadors i aturats, i som de la opinió que les decisions anunciades, junt amb les que proposa la Generalitat de Catalunya, són imprescindibles per a supervivència del nostre teixit empresarial

Tot i que és molt aviat per a fer un balanç acurat d’aquestes mesures i de la seva capacitat real per a injectar seguretat en els mercats i en la microeconomia de les nostres comarques, ara mateix ens trobem a l’espera que aquestes mesures tinguin un efecte real amb la màxima immediatesa possible

Des de CEPTA ens alineem en el mateix sentit que altres patronals a l’hora d’expressar que cal que s’estableixin, com més aviat millor, quins seran els mecanismes per accedir a mesures importants com l’alleugeriment de la càrrega econòmica de les empreses per al pagament de quotes a la Seguretat Social, la mecànica de les ERTO’s o l’ajornament dels impostos, entre altres mesures anunciades. 

“Es important que tots els programes d’ajuda i suport a l’empresa i autònoms es coneguin amb el màxim detall possible i amb rapidesa, per tal que tinguin la màxima efectivitat possible”, apunta el president de CEPTA, J. Antoni Belmonte, que destaca que “encara es molt aviat per poder valorar amb exactitud de quina manera exacta repercutiran les ajudes, però si veiem que, sense aquest paquet d’actuacions, la situació era desesperada per a moltes petites empreses”.

Des de la confederació empresarial, posem l’esperança que les mesures serveixin per garantir el que ha de ser una crisi temporal y que es probable que, en el futur, s’hagin d’implantar noves mesures que garanteixin la recuperació efectiva del mercat. Venen temps difícils en els quals moltes empreses es veuran obligades a reinventar-se, a buscar noves opcions i nous camins i esperem el suport de tots per a minimitzat els efectes d’aquesta crisi global. 

En aquest sentit, des de CEPTA també es vol agrair la tasca dels sectors productius que segueixen mantenint l’activitat per a facilitar el confinament de la població i, en especial, als membres del cap sanitari, de seguretat i emergències, que segueixen treballant per al bé de tots.