La pressió fiscal que reben les empreses catalanes és la més elevada de l’Estat

El darrer Observatori Empresarial se centra en els impostos que paguen les empreses del nostre entorn i anuncien la pèrdua d’atractiu empresarial que pot suposar aquest fet

Compartir

El panorama global de la fiscalitat autonòmica catalana, tot incloent-hi el tram autonòmic de l’IRPF i el tractament dels impostos cedits, resulta decebedor pel món empresarial. 
 

Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen del darrer Observatori Empresarial elaboral pel Gabinet d’Estudis de CEPTA, un document que evidencia l’existència del gran nombre d’impostos, taxes i cànons que les empreses paguen a nivell autònomic que, en aquest cas, se sumen a altres configuradors de pressió fiscal, com la fiscalitat aplicada a l’àmbit mediambiental i que conformen “un veritable entramat tributari d’extraordinària complexitat i de difícil gestió, sobre tot pel teixit empresarial”, segons confirmen des del Gabinet d’Estudis.

Les dades de l’Observatori Empresarial posen de manifest que, si se sumen als anteriors impostos, tipus impositius com l’IRPF i la major part dels impostos cedits per l’estat, s’articula un veritable infern fiscal per les empreses i els empresaris.

Segons expliquen els responsables del Gabinet d’Estudis, en el cas de les empreses i autònoms de Catalunya, no només es tracta de l’aplicació de figures tributàries que no existeixen a la pràctica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles, o de fixar els tipus impositius comparativament més elevats de tot l’estat, sinó de generar una feixuga normativa, que obliga a les empreses i als empresaris a esmerçar creixents volums de recursos per atendre les seves obligacions tributàries.

L’Observatori Empresarial evidencia que la situació actual és molt negativa, ja que altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol estan invertint el procés de continuat increment de la pressió fiscal, ja sigui per l’eliminació o no creació de nous tributs, per la reducció dels tipus impositius o per l’aplicació d’exempcions, bonificacions o deduccions cada cop més importants.

“Catalunya està avançant en sentit totalment contrari: més figures tributàries i condicions comparativament més negatives dels impostos ja en vigor”, anuncien des del Gabinet d’Estudis, que afegeixen que aquest plantejament “resta capacitat d’atracció de noves inversions, esperona les dinàmiques de deslocalització i, a la llarga, afeblirà el teixit productiu català”.

Per aquesta raó, els responsables de l’estudi manifesten la necessitat de repensar la política tributària a Catalunya, la qual cosa obliga a replantejar radicalment les polítiques de despesa pública. “Si no s’adopta aquest capteniment, Catalunya seguirà perdent atractiu empresarial”, manifesten.


Us adjuntem l’Observatori Empresarial com a document adjunt.

Odoo CMS - a big picture