La productivitat augmenta a les comarques de Tarragona, però no es crea ocupació neta

CEPTA presenta el seu darrer Observatori, que albira la possibilitat d'un canvi de paradigma productiu a la província

Compartir

El Gabinet d’Estudis de la Confederació Empresarial presenta l’Observatori Empresarial número 115, que evidencia que durant els últims anys creix la producció de béns i de serveis, però no es generen nous llocs de treball. 

L’augment del turisme, la consolidació de les polítiques d’internacionalització i el manteniment del pes del sector industrial són les notícies més positives d’aquest canvi de paradigma que, segons estimacions del Gabinet d’Estudis podria dur a la creació d’ocupació neta durant aquest 2017. 

El PIB de les comarques de Tarragona ha crescut en els darrers anys, així com la producció de béns i serveis, però no augmenta el creixement de l’ocupació, el que suposa un augment de la taxa de productivitat, que es materialitza en la indústria manufacturera i en els serveis a les empreses. 

Aquestes són algunes de les dades que presenta l’Observatori Empresarial número 115 de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), que apunta cap a un canvi de paradigma, que es concreta en una clara millora de l’eficiència de l’activitat empresarial i a l’augment de les polítiques d’internacionalització de les empreses tarragonines. 

“Hi ha un clar augment de la productivitat, però fins que no s’evidenciï un creixement per sobre dels nivells actuals no es generarà ocupació de real a la província de Tarragona.”, apunta Juan Gallardo, del Gabinet d’Estudis de CEPTA, que destaca que aquesta fita es podria assolir -si es mantenen els estàndards actuals- “durant aquest 2017”. 

Entre les dades aportades del Gabinet d’Estudis destaquen la baixada del pes dels sectors primari i  de la construcció, però també que el sector secundari mandé la seva activista i que el sector terciari ha crescut notablement, esperonat per l’activitat del sector turístic, que arrossega al transport, l’hoteleria i el comerç, entre altres. 

Us adjuntem en PDF l’Observatori Empresarial, on també trobareu més informació i les conclusions elaborades del Gabinet d’Estudis.