Quin ha de ser el futur de les autopistes de les comarques de Tarragona?

CEPTA aposta perquè sigui Fomento qui assumeixi el cost de manteniment d'aquestes vies de comunicació quan acabin les concessions

Compartir

Durant el període 2019-2021 finalitzen les concessions de les principals autopistes de pagament, AP-2 i AP-7, que creuen les comarques de Tarragona. 

En aquest context, el Gabinet d’Estudis de Cepta ha elaborat una nova edició de l’Observatori Empresarial, un document en el qual es recull la preocupació de la confederació empresarial pel fet que aquestes vies de comunicació puguin perdre els seus actuals estàndards de qualitat un cop passin a ser responsabilitat directa de l’Estat. 

El document xifra en 13,5 milions d’euros la despesa anual que suposa tenir cura de les dues autopistes de pagament al seu pas per les comarques de la província de Tarragona i destaca el Ministerio de Fomento hauria de ser l’ens que s’ocupés de mantenir les autopistes en les actuals condicions. 

“Si perjudiquem la qualitat del servei, pot revertir en el conjunt d’empreses de la província, atesa la importància del transport per carretera per les empreses”, destaca el cap de Gabinet d’Estudis, Juan Gallardo, que destaca que el sector del transport ja fa suficients esforços per mantenir la competitivitat, que es denoten, per exemple en els impostos associats als carburants. 

Per aquest motiu, l’aposta de CEPTA és que sigui Fomento l’organisme que assumeixi el cost de manteniment de les autopistes quan en recuperi la concessió i que, si hi ha perill real de perdre els actuals estàndards de competitivitat a les autopistes, s’opti pel sistema de vinyeta, aplicat només als vehicles i usuaris que realment facin un ús real d’aquestes vies. 

Odoo CMS - a big pictureConsulteu el contingut total de l'Observatori Empresarial que adjuntem en PDF: