Tarragona encara no ha recuperat el nombre d’empreses que registrava el 2008

Analitzem el teixit empresarial de la província en el darrer número de l'Observatori Empresarial

Compartir

Deu anys després de l’inici de la crisi econòmica, la província de Tarragona continua recuperant-se, tot i que a un ritme més lent que en altres zones de Catalunya. Aquesta és una de les principals conclusions principals que s’extreuen del darrer Observatori Empresarial editat per la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona CEPTA, que s’ha presentat aquest dimarts, 3 de juliol. 
 

Entre les dades principals que assenyala el document, es posen en relleu les següents: 

- La crisi econòmica patida des de 2008 ha propiciat un canvi significatiu en la composició del teixit productiu. 

- S’evidencia una caiguda significativa del pes de les empreses vinculades amb el sector de la construcció, tot derivada de la forta caiguda dels nivells d’activitat.
 
- La indústria manté el seu pes, només amb contraccions marginals. 

- El pes de la indústria és especialment significatiu al segment de les empreses mitjanes i grans, on els subsectors amb una presència històrica a la demarcació segueixen retenint el seu protagonisme, en alguns casos creixent: química, productes alimentaris, paper, generació d’energia elèctrica i refinació de petroli. 

- La composició del teixit empresarial manifesta, en qualsevol cas, un clar procés de terciarització. 

- Les empreses, tant al sector industrial com als serveis, han guanyat mida, doncs s’ha incrementat perceptiblement el nombre de treballadors per compte de cotització. 

- La mida del teixit empresarial de la demarcació de Tarragona l’any 2018 continua estant per sota de la que presentava l’any 2008. 
 

L’Observatori Empresarial que s'adjunta en PDF amplia i emmarca aquestes dades.