Tarragona; infraestructures pendents i manca de força com a territori

El nou Observatori Empresarial posa de relleu les execucions prioritàries a executar a la demarcació

Compartir

El nou Observatori Empresarial posa de relleu les execucions prioritàries a executar a les comarques de Tarragona

La situació econòmica actual, marcat per la manca de recursos i les restriccions creditícies, condiciona totalment l’execució efectiva de qualsevol infraestructura a les comarques de Tarragona. Per aquesta raó,, és absolutament necessari establir un exercici de prioritats dels projectes a desenvolupar, amb l’objectiu d’assignar eficientment els recursos, tot optimitzant el retorn econòmic i social.
 

Les actuacions que esdevenen en prioritàries a la demarcació de Tarragona son:

Xarxa viària:

1.    Finalització de les obres de l’autovia A-27.

2.    Finançament adequat de les tasques de conservació i manteniment de les autopistes de peatge que han finalitzat el seu període concessionat.

3.    Endegament de les actuacions per a desdoblar la carretera nacional N-340 a les Terres de l’Ebre o, si més no, ampliació de l’autopista AP-7 en aquest àmbit, a tres carrils en cada sentit.

4.    Desdoblament de la carretera TV-3141 Reus – Cambrils.

5.    Desdoblament de la carretera TV-7211 Reus (C-14) – Constantí (A-27).

6.    Desdoblament de la carretera C-37, entre Alcover (C-14) i Valls (A-27).

Transport ferroviari:

1.    Línia de mercaderies dedicada per l’interior:

➢   Enllaç del Corredor del Mediterrani, des del encreuament amb la línia d’ample ibèric Reus – Tarragona, fins a la connexió amb la línia d’alta velocitat Madrid – Barcelona – frontera francesa.

➢   Eixamplament del traçat de la línia d’alta velocitat Madrid – Barcelona – frontera francesa, des de l’enllaç amb el Corredor del Mediterrani fins a Sant Vicenç de Calders.

➢   Creació d’una nova variant a Sant Vicenç de Calders, per a connectar amb la línia de Vilafranca i accedir fins a Martorell / Castellbisbal.

➢   Localització de dues vies addicionals entre la nova variant de Sant Vicenç de Calders i el tram Castellbisbal / el Papiol – Mollet: reforçament de la línia interior Sant Vicenç de Calders – Barcelona per Vilafranca del Penedès.
 

Aeroport de Reus: canvi de model gestió; entrada d’un nou operador.
 

Infraestructures hidràuliques: interconnexió de xarxes, el CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona), amb ATLL (Aigües Ter Llobregat).


La demarcació de Tarragona s’enfronta a nombrosos reptes en matèria d’infraestructures de transport, atesa la seva condició de territori de pas, i clarament afectat pel disseny dels grans corredors viaris i ferroviaris.

També compta amb plataformes logístiques de gran mida, que abasten un rerepaís molt ampli, que arriba fins a la Vall de l’Ebre, com és el cas del Port de Tarragona.

Tanmateix, la demarcació segueix funcionant com una província administrativa, però no com una veritable regió o territori econòmic o demogràfic. Això s’evidencia en la dispersió d’objectius i d’esforços, per l’absència d’una mentalitat arrelada de lobby i per la inexistència d’una efectiva unitat d’acció.

Tenint en compte la complexitat en l’adopció de decisions, la mancança de recursos i la pluralitat d’objectius, és més necessari que mai adoptar polítiques d’entesa en l’àmbit intern, que cohesionin a les contrades tarragonines, sota unes demandes mínimament consensuades, i defensades de forma homogènia arreu del territori.

Per aquesta raó, és prioritari compartir els recursos i garantir la plena complicitat entre societat civil i representació política.

Només així, amb unitat d’acció, amb projectes comuns i amb una plena sintonia entre el territori, el seu teixit econòmic i social i la seva legítima representació política a les instàncies parlamentàries o executives on es prenen les decisions, serà possible assolir els objectius relatius a la dotació de les infraestructures bàsiques de transport, que possibilitin una efectiva millora de la capacitat d’atracció de nova activitat econòmica a la demarcació.


Aquestes són les conclusions del darrer Observatori Empresarial, que us adjuntem a continuació.