Una agència públic-privada per evitar la inseguretat jurídica

El darrer Observatori Empresarial del Gabinet d'Estudis de CEPTA proposa mesures per garantir l'estabilitat hipotecària

Compartir

Un sistema tributari complex i dispers, la lentitud de la resolució dels procediments judicials i la baixa qualitat de molta normativa que afecta a qüestions econòmiques són alguns dels símptomes e l’actual situació d’inseguretat jurídica, una situació que, segons sosté l’últim estudi publicat pel Gabinet d’Estudis de CEPTA, que també altres conseqüències d’aquesta situació, com és l’excessiva intervenció en sectors com l’energètic o financer o la baixa qualitat de molta normativa que afecta a qüestions econòmiques.
 

La inseguretat jurídica -tal com evidencia l’Observatori Empresarial 121 publicat per la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)- suposa conseqüències que perjudiquen la energia empresarial, com l’encariment dels costos de transacció, la dificultat a l’hora de formalitzar projectes a llarg termini, l’atonia inversora i la pèrdua de competitivitat.

Entre altres efectes, la inseguretat jurídica, ha qüestionat radicalment l'estabilitat del mercat hipotecari. Els fronts judicials oberts en aquest camp no s'esgoten i, acutalment, diversos litigis en aquest camp es troben actius en diferents fases; IRPH, hipoteques multidivisa, bestretes a promotors immobiliaris i despeses hipotecaries, entre altres. 

En definitiva, aquest escenari aboca a la destrucció del mercat hipotecari. Per revertir aquesta situació, el Gabinet d’Estudis de CEPTA proposa la creació d'una agència públic-privada, participada per les associacions de consumidors, les entitats financeres i l’administració. 

D'aquesta manera, es proporcionaria certesa a un aspecte particularment sensible de l'economia, com és la comercialització de productes financers de diferent tipologia als consumidors, i s'evitaria l'excessiva litigiositat, que comporta un increment clar de la inseguretat jurídica, així com un col·lapse creixent de les instàncies judicials.

La creació d’aquesta agència podria proporcionarun marc estable a tots els actors que intervenen en el mercat hipotecari, reconduint una situació de greu conflictivitat, com l'actual, i permetent la contractació d'aquest tipus de productes sense sobresalts, que vénen caracteritzats per la seva llarga durada.

Us ajduntem l’Observatori Empresarial 121 complert (en castelà) i el resum (en català) perquè pugueu consultar totes les dades. 

Odoo CMS - a big picture