Ajut a autònoms per a la contractació d’una persona treballadora assalariada

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral (Departament d'Empresa i Treball) ha publicat la convocatòria d’un ajut per fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d’atur per part dels autònoms/es que no tenen cap persona assalariada al seu càrrec: Programa TU+1.

Compartir

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral (Departament d'Empresa i Treball) ha publicat la convocatòria d’un ajut per fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d’atur per part dels autònoms/es que no tenen cap persona assalariada al seu càrrec: Programa TU+1.

L'objectiu és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida (DONO) i amb la finalitat de donar suport al creixement del negoci.

Persones beneficiàries:

Tant les persones treballadores autònomes com les societats limitades unipersonals que no tinguin persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors. Concretament:

-          persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.

-          societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.

-          persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

Els contractes de treball objecte de la subvenció han de ser indefinits i per a una jornada igual o superior al 50%. La durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut és de 18 mesos. El contracte s’ha de fer en el termini de dos mesos des de l’endemà de l’atorgament.

Els autònoms i autònomes poden sol·licitar l'ajut per a més d'un contracte subvencionable, fins a un màxim de tres. Un cop concedida la subvenció per al primer contracte sol·licitat, la concessió dels successius contractes subvencionables es valorarà i resoldrà una vegada s'hagin valorat i resolt tots els primers contractes sol·licitats de totes sol·licituds presentades dins el termini, i fins a exhaurir el crèdit disponible.

La quantia d’aquesta subvenció és un mòdul econòmic de 18.325,92 euros per cada contracte de treball en modalitat indefinida formalitzat a jornada completa. En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

El termini per fer la sol·licitud és des del dia 28 d'octubre de 2022 a les 9.00 h i  fins al dia 11 de novembre de 2022 a les 15.00 h.

Podeu consultar els requisits, la documentació a presentar, la normativa (bases i convocatòria) i presentar la sol·licitud des d’aquest enllaç:

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-del-programa-TU1

Així mateix, us suggerim que consulteu les preguntes més freqüents que trobareu en aquest altre enllaç:

https://treball.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nou-programa-dajuts-a-persones-treballadores-autonomes-TU1

Us facilitem l’adreça de correu de la bústia de contacte d’aquests ajuts per si, en cas de dubtes, desitgeu contactar directament amb la unitat planificadora:

treballautonom.treball@gencat.cat.

Cordialment,  

 

Mireia Batalla Magriñà

Tècnica de Gestió l Àrea de Serveis a l’Empresa

Servei Territorial de Tarragona

C. Joan Baptista Plana, 29-31 l 43005 Tarragona l  Tel. 977 425 006  Ext. 1785 l