Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de persones amb discapacitat, en situació o en risc d’exclusió o beneficiàries de la RGC

Els ajuts que desplega la present proposta de convocatòria tenen per objectiu la contractació en el mercat ordinari de treball de persones que presenten una situació de vulnerabilitat i no disposen de totes les eines, aptituds de recerca i inserció en el mercat de treball; amb la finalitat que adquireixin l’experiència professional suficient per lluitar eficientment contra la dependència, la pobresa econòmica i els riscos d’exclusió social o la marginació.

Compartir

Nova convocatòria d'ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

💶 La quantia de l’ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa amb una duració mínima de 6 mesos durant l’any 2023 és de 7.560 €.

🎯 Les entitats beneficiàries són les empreses del mercat de treball ordinari (persones físiques o jurídiques amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

📅 Termini de presentació de sol·licituds fins al 2 d'octubre a les 15.00 hores.

📲 Més informació i enllaç al tràmit https://lnkd.in/ecewjpbw

És un ajut de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives. La unitat responsable és el Servei de Programes Laborals de Foment per a la Diversitat.  Qualsevol consulta o incidència relacionada amb la presentació de la sol·licitud s’ha d’informar a l’adreça de correu electrònic: sioasdiversitat.tsf@gencat.cat.

L'atorgament està condicionat a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a aquesta finalitat.

Atentament,

MIREIA BATALLA MAGRIÑA
Tècnica de gestió I Àrea de Serveis a l'Empresa I Serveis Territorials de Tarragona
Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31 43005 Tarragona | 977425006  Ext. 1785
mireia.batalla@gencat.cat | serveiocupacio.gencat.cat | twitter.com/ocupaciocat | www.slideshare.net/ocupaciocat