Butlletí del mapa de la negociació col.lectiva a Catalunya. Juliol 2018.

Descriu amb periodicitat semestral l'estructura de la negociació col.lectiva a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Compartir